Logo sieusach

Trong toán học, tất cả chúng ta thường nghe đến cụm từsố thựcsố thực là gì, xin mời các bạn cùng tìm hiểu thông qua bài viết sau!. Vậy số thực là số như thế nào và gồm có những số gì ? Để biết được câu vấn đáp, xin mời những bạn cùng tìm hiểu và khám phá trải qua bài viết sau !Số thực là số gì?

Số thực là gì?

Số thực là số được định nghĩa bởi thành phần của chính nó. Nghĩa là, tập hợp số thực được xem như là hợp của tập hợp số vô tỉ với tập hợp của những số hữu tỉ. Số thực này hoàn toàn có thể là đại số hoặc là những số siêu việt. Tập hợp của số thực được đặt làm đối trọng với tập hợp của những số phức. Số thực được diễn đạt một cách không chính thức theo nhiều cách khác nhau. Số thực thường sẽ gồm có số dương, số 0 và cả số âm .
Trong toán học thì số thực là giá trị của một đại lượng liên tục, được bộc lộ bằng một khoảng cách dọc theo một đường thẳng. Tính từ thực này được trình làng vào khoảng chừng thế kỷ 17 bởi một nhà toán học người Pháp tên là Rene Descartes, ông là người phân biệt giữa nghiệm thực và nghiệm ảo của đa thức .
Tập hợp những số thực được ký hiệu là chữ R .
Ký hiệu của số thực là chữ R

Số thực bao gồm những số nào?

Các số thực sẽ gồm có toàn bộ những số hữu tỉ, gồm có những số nguyên và số thập phân. Ví dụ như số nguyên – 5, phân số 4/3 và toàn bộ cả những số vô tỉ như : √ 2 ( 1.41421356 …, căn bậc 2 của số 2, số đại số vô tỉ ). Nằm trong những số vô tỉ là số siêu việt, ví dụ như π ( 3.14159256 … ). Ngoài việc đo khoảng cách thì số thực còn được dùng để đo những đại lượng khác như thời hạn, tốc độ, nguồn năng lượng, khối lượng và rất nhiều đại lượng khác .
Số thực bao gồm những số nào?

Tính chất của số thực

Các đặc thù cơ bản của số thực như sau :

 • Bất kỳ số thực khác không đều là số âm hoặc số dương .
 • Tổng, tích của hai số thực không âm cũng chính là một số thực không âm. Điều này có nghĩa là chúng được đóng trong những phép toán này và tạo thành một vành số dương. Từ đó tạo nên một thứ tự tuyến tính của những số thực dọc theo một trục số .
 • Những số thực tạo nên một tập hợp vô hạn những số mà không hề đơn ánh tới tập hợp vô hạn của những số tự nhiên. Nghĩa là có vô cùng nhiều không đếm được những số thực. Trong khi đó, những số tự nhiên được gọi là tập hợp vô hạn đếm được. Điều này đã chứng tỏ rằng trong 1 số ít ý nghĩa, có nhiều số thực hơn so với thành phần trong bất kể tập hợp đếm được nào .
 • Có một mạng lưới hệ thống những tập hợp con vô hạn hoàn toàn có thể đếm được những số thực. Ví dụ như : số nguyên, số hữu tỷ, số đại số và số tính được, … Mỗi tập hợp là một tập hợp con thực sự của những tập hợp tiếp theo. Những phần bù của tổng thể những tập hợp này ( số thực vô tỷ, số siêu việt và cả số không thống kê giám sát được ) so với những số thực, đều là những tập hợp vô hạn không đếm được .

Số thực có những tính chất gì?

Các thuộc tính của số thực 

Ký hiệu R trong toán học được hiểu là số thực và chúng có những thuộc tính như sau :

 • Chúng cho biết số thực gồm có một trường, với phép cộng và phép nhân cùng với phép chia cho những số khác 0. Chúng hoàn toàn có thể được sắp xếp trên một trục số hoành theo cách thích hợp với phép cộng và phép nhân .
 • Chúng cho biết nếu tập hợp của 1 số ít thực không trống có số lượng giới hạn trên thì nó có cận trên chính là những số thực nhỏ nhất .

Các dạng bài tập của số thực và cách giải

Dưới đây là một số dạng bài tập về số thực để những bạn tìm hiểu thêm thêm :

Dạng 1. Bài tập về định nghĩa các tập hợp số

Phương pháp giải

Trước tiên, bạn cần nắm vững những kí hiệu tập hợp số :

 • N : Tập hợp những số tự nhiên
 • Q. : tập hợp những số hữu tỉ
 • R : tập hợp những số thực
 • Z : tập hợp những số nguyên
 • I : tập hợp những số vô tỉ

Nắm vững quan hệ của những tập hợp số nói trên :
N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R ; I ⊂ R .
Phương pháp giải bài tập số thực dạng định nghĩa

Bài tập ví dụ

Ví dụ 1 : Điền dấu ∈, ∉, ⊂ thích hợp vào chỗ trống ( … ) :

 1. 3 …. Q ; 3 …. R ; 3 … I ; – 2,53 … Q ;
 2. 0,2 ( 35 ) …. I ; N …. Z ; I …. R .

Giải :

 1. a ) 3 ∈ Q. ; 3 ∈ R ; 3 ∉ I ; – 2,53 ∈ Q ;
 2. b ) 0,2 ( 35 ) ∉ I ; N ∈ Z ; I ⊂ R .

Ví dụ 2. Điền vào chỗ trống ( … ) trong những phát biểu sau :

 1. a ) Nếu a là một số thực thì a là số … hoặc số …
 2. b ) Nếu b là số vô tỉ thì b sẽ được viết dưới dạng …

Giải :

 1. a ) Nếu a là một số thực thì a là số hữu tỉ hoặc số vô tỉ .
 2. b ) Nếu b là số vô tỉ thì b sẽ được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn .

Ví dụ 3 .
Trong những nhận định và đánh giá dưới đây, câu nào đúng, câu nào sai :

 1. a ) Nếu a là số nguyên thì a cũng là một số ít thực
 2. b ) Số 0 không là số hữu tỉ dương và cũng không là số hữu tỉ âm
 3. c ) Nếu a là số tự nhiên thì số a không phải là số vô tỉ

Trả lời .
Các câu a ) và c ) đúng
Câu b ) sai vì ngoài số 0 ra thì số vô tỉ cũng không là số hữu tỉ dương và cũng không là số hữu tỉ âm .
Ví dụ 4 .
Hãy tìm những tập hợp :

 1. a ) Q ∩ I ;
 2. b) R ∩ I.

Giải .

 1. a ) Q ∩ I = Ø ;
 2. b ) R ∩ I = I .

Dạng 2: So sánh các số thực

Phương pháp giải: 

Cần nắm vững những kỹ năng và kiến thức dưới đây :

 • Với hai số thực x, y bất kể thì ta luôn có hoặc x = y hoặc x < y hoặc x > y .
 • Những số thực lớn hơn 0 gọi là số thực dương, những số thực nhỏ hơn 0 gọi là số thực âm .
 • Số 0 không là số thực dương cũng không phải là số thực âm .
 • Việc so sánh số thực dương làm tựa như như so sánh những số hữu tỉ .

Phương pháp giải so sánh về các số thực

Bài tập ví dụ

Ví dụ 1
Điền chữ số thích hợp vào ( … ) :

 1. a ) – 3,02 < – 3, … 1
 2. b ) – 7,5 … 8 > – 7,513 ;
 3. c ) – 0,4 … 854 < – 0,49826 ;
 4. d ) – 1, … 0765 < – 1,892 .

Hướng dẫn

 1. a ) – 3,02 < – 301
 2. b ) – 7,508 > – 7,513 ;
 3. c ) – 0,49854 < – 0,49826 ;
 4. d ) – 1,90765 < – 1,892 .

Ví dụ 2
Cho những số thực : – 3,2 ; 1 ; – 50% ; – 7,4 ; 0 ; – 1,5. Hãy sắp xếp :

 1. a ) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn .
 2. b ) Theo thứ tự từ bé đến lớn theo giá trị tuyệt đối của chúng .

Giải .
a ) Sắp xếp theo thứ tự như sau : – 3,2 < - 1,5 < - 1/2 < 0 < 1 < 7,4 .

 1. b ) 0 < 50% < 1 < 1,5 < 3,2 < 7,4. Vì vậy :

| 0 | < | - 50% | < | 1 | < | - 1,5 | < | - 3,2 | < | 7,4 | .

Dạng 3. Tìm số chưa biết ở trong một đẳng thức

Phương pháp giải

 • Cần sử dụng đến đặc thù của những phép toán
 • Sử dụng quan hệ giữa những số hạng trong một tổng, một hiệu ; quan hệ giữa những thừa số trong một tích, quan hệ giữa số bị chia, số chia và thương ở phép chia .
 • Sử dụng theo quy tắc “ dấu ngoặc ”, “ chuyển vế ”

Phương pháp giải tìm số chưa biết trong đẳng thức

Bài tập ví dụ

Tìm x, biết : 3,2. x + ( – 1,2 ). x + 2,7 = – 4,9 ;
Giải .
3,2. x + ( – 1,2 ). x + 2,7 = – 4,9
[ 3,2 + ( – 1,2 ) ]. x + 2,7 = – 4,9 .
2. x + 2,7 = – 4,9 .
2. x = – 4,9 – 2,7
2. x = – 7,6
x = – 7,6 : 2
x = – 3,8

Dạng 4 .Tính giá trị biểu thức

Phương pháp giải

 • Thực hiện phối hợp thuần thục phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, quan tâm thực thi đúng theo thứ tự đã lao lý .
 • Rút gọn những phân số về tối giản nhất
 • Chú ý vận dụng đặc thù những phép toán để thống kê giám sát được thuận tiện .

Phương pháp giải toán dạng tính giá trị biểu thức

Bài tập ví dụ

Giải

Hy vọng những kiến thức chúng tôi chia sẻ trên đây đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về số thực là gì, tính chất và cũng như phương pháp giải các dạng toán liên quan đến số thực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi, hẹn gặp lại ở những bài viết tiếp theo!

Xem thêm:

Nguyễn Tiến ThànhTôi là Nguyễn Tiến Thành – Tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm tay nghề review nhìn nhận những loại thiết bị vệ sinh công nghiệp và những mẹo làm sạch. Hy vọng những san sẻ của tôi sẽ đem lại cho những bạn những thông tin có ích hơn .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *