Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Terms Of Service
Tiếng Việt Điều Kiện Phục Vụ
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Terms Of Service là gì?

Điều khoản dịch vụ ( còn được gọi là lao lý sử dụng và lao lý hay điều kiện kèm theo, thường được viết tắt là TOS hoặc ToS, ToU hoặc T và C ) là những thỏa thuận hợp tác pháp lý giữa nhà sản xuất dịch vụ và người muốn sử dụng dịch vụ đó. Người đó phải chấp thuận đồng ý tuân theo những pháp luật dịch vụ để sử dụng dịch vụ được cung ứng. Các dịch vụ cũng hoàn toàn có thể chỉ là một sự phủ nhận, đặc biệt quan trọng là việc sử dụng những website .

 

  • Terms Of Service là Điều Kiện Phục Vụ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Terms Of Service nghĩa là Điều Kiện Phục Vụ.

Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chủ yếu được sử dụng cho các mục đích pháp lý của các công ty cung cấp phần mềm hay dịch vụ. chẳng hạn như trình duyệt web, thương mại điện tử, công cụ tìm kiếm web, phương tiện truyền thông xã hội và dịch vụ vận tải.

Một thỏa thuận điều khoản dịch vụ hợp pháp có tính ràng buộc về mặt pháp lý và có thể thay đổi. Các công ty có thể thực thi các điều khoản bằng cách từ chối dịch vụ. Khách hàng có thể thực thi bằng cách nộp đơn kiện hay vụ kiện trọng tài nếu họ có thể cho thấy họ thực sự bị tổn hại do vi phạm các điều khoản. Có nguy cơ dữ liệu đi lạc hướng trong các thay đổi của công ty, bao gồm sáp nhập, thoái vốn, mua lại, thu hẹp, v.v., khi dữ liệu có thể được chuyển không đúng cách.

Definition: Terms of service (also known as terms of use and terms and conditions, commonly abbreviated as TOS or ToS, TOU or T&C) are the legal agreements between a service provider and a person who wants to use that service. The person must agree to abide by the terms of service in order to use the offered service.Terms of service can also be merely a disclaimer, especially regarding the use of websites.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách những thuật ngữ tương quan Terms Of Service

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Terms Of Service là gì? (hay Điều Kiện Phục Vụ nghĩa là gì?) Định nghĩa Terms Of Service là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Terms Of Service / Điều Kiện Phục Vụ. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *