Thông thầu ( Bid rigging ) là gì ? Thông thầu tiếng anh là gì ? Xử lý hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu ?

Đấu thầu thực ra là quy trình lựa chọn nhà phân phối tốt nhất, hướng đến nguyên tắc cạnh tranh đối đầu, công minh, minh bạch, hiệu suất cao. Để bảo vệ cho hoạt động giải trí này được diễn ra thuận tiện, pháp lý về đấu thầu đã có những lao lý về những hành vi bị nghiêm cấm trong đấu thầu trong đó có hành vi thông thầu và gian lận thầu. Đồng thời, xác lập những pháp luật về Xử lý vi phạm trong đấu thầu nhằm mục đích răn đe những hành vi xấu đi hoàn toàn có thể xảy ra, tạo hành lang pháp lý để giải quyết và xử lý những hành vi vi phạm pháp lý. Bài viết dưới đây sẽ nghiên cứu và phân tích những hành vi thông thầu là gì cũng như chế tài xử lí những hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu.

Căn cứ pháp lý:

– Bộ luật Hình sự năm năm ngoái sửa đổi bổ trợ năm 2017 ; – Luật đấu thầu năm 2013 ;

Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu

1. Thông thầu là gì?

Thông thầu hay còn gọi là gian lận thầu, là hành vi phạm pháp mà trong đó, những bên tham gia đấu thầu thông đồng, dàn xếp với nhau để một bên được thắng thầu, làm mất đi tính minh bạch của đấu thầu. Những bên tham gia thông thầu sẽ được cam kết quyền lợi về kinh tế tài chính, xã hội khi thực thi thỏa thuận hợp tác. Hành vi thông thầu bị pháp lý nghiêm cấm và có giải pháp xử lí nặng. Việc thông thầu thường hay được những bên dàn xếp với nhau qua giá thầu. Vì vậy, thông thầu không những ngưng trệ cạnh tranh đối đầu thị trường tự do, mà còn làm thiệt hại về vốn góp vốn đầu tư, thuế. Thông thầu hoàn toàn có thể coi như một hình thức thao túng thị trường. Về mặt cạnh tranh đối đầu, thông thầu còn khiến những nhà thầu khác dù có điều kiện kèm theo kĩ thuật tốt hơn phân phối được gói thầu nhưng không được đối xử công minh hoặc bị loại vì hành vi chèn ép, không có thời cơ tham gia đấu thầu.

2. Thông thầu tiếng anh là gì?

Thông thầu tiếng anh là: “Bid rigging”.

3. Xử lý hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu?

Khoản 3 Điều 89 Luật đấu thầu năm 2013 lao lý những hành vi thông thầu gồm có : – Thỏa thuận về việc rút khỏi việc dự thầu hoặc rút đơn dự thầu được nộp trước đó để một hoặc những bên tham gia thỏa thuận hợp tác thắng thầu ; – Thỏa thuận để một hoặc nhiều bên sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho những bên tham dự thầu để một bên thắng thầu ;

Xem thêm: Lấy ví dụ và phân tích ví dụ về đấu thầu hàng hóa, dịch vụ

– Thỏa thuận về việc phủ nhận phân phối sản phẩm & hàng hóa, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc những hình thức gây khó khăn vất vả khác cho những bên không tham gia thỏa thuận hợp tác. Ngoài ra, nếu hành vi thông thầu còn gồm có những hành vi gian lận thầu như sau : – Trình bày sai một cách cố ý hoặc làm xô lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu của một bên trong đấu thầu nhằm mục đích thu được quyền lợi kinh tế tài chính hoặc quyền lợi khác hoặc nhằm mục đích trốn tránh bất kể một nghĩa vụ và trách nhiệm nào ; – Cá nhân trực tiếp nhìn nhận hồ sơ chăm sóc, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kiến nghị, đánh giá và thẩm định hiệu quả lựa chọn list ngắn, tác dụng lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư cố ý báo cáo giải trình sai hoặc cung ứng thông tin không trung thực làm rơi lệch hiệu quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư ; – Nhà thầu, nhà đầu tư cố ý phân phối những thông tin không trung thực trong hồ sơ chăm sóc, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kiến nghị làm xô lệch hiệu quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Tổ chức, cá thể vi phạm pháp lý về đấu thầu và lao lý khác của pháp lý có tương quan thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; trường hợp hành vi vi phạm pháp lý về đấu thầu gây thiệt hại đến quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể thì phải bồi thường thiệt hại theo pháp luật của pháp lý. Theo lao lý của Luật đấu thầu 2013, so với cá thể, tổ chức triển khai có vi phạm về đấu thầu sẽ bị vận dụng những hình thức giải quyết và xử lý vi phạm như sau :

Thứ nhất:  Cảnh cáo, phạt tiền được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Xem thêm: Trình tự, thủ tục đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia

Thứ hai: Cấm tham gia hoạt động đấu thầu được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Điều 89 của Luật Đấu thầu 2013 và Khoản 8 Điều 12 của Nghị định 63/2014/NĐ – CP.

Thứ ba: Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu mà cấu thành tội phạm theo quy định pháp luật về hình sự.

Ngoài ra đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu còn bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

a) Cảnh cáo, phạt tiền

Các hành vi bị giải quyết và xử lý gồm có : Vi phạm những pháp luật về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư ; Vi phạm những lao lý về hồ sơ mời chăm sóc, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu ; Vi phạm những lao lý về tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và nhìn nhận hồ sơ chăm sóc, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kiến nghị ; Vi phạm quy định về thương thảo hợp đồng so với lựa chọn nhà thầu và đàm phán sơ bộ hợp đồng so với lựa chọn nhà đầu tư ; Vi phạm quy định về đăng tải thông tin trong đấu thầu Mức phạt tiền : Mức phạt nhờ vào vào hành vi vi phạm có đặc thù nặng hay nhẹ, thấp nhất là 500.000 đồng so với hành vi đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư muộn hơn so với lao lý và cao nhất là 40 triệu đồng với hành vi Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kiến nghị của nhà thầu, nhà đầu tư không đúng tiêu chuẩn nhìn nhận được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu dẫn đến biến hóa tác dụng lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

b) Cấm tham gia hoạt động đấu thầu

Cá nhân, tổ chức triển khai triển khai hành vi bị cấm về thông thầu theo pháp luật của luật đấu thầu và vi phạm lao lý về sử dụng lao động sẽ bị cấm tham gia vào hoạt động giải trí đấu thầu và đưa vào list những nhà thầu vi phạm trên mạng lưới hệ thống mạng đấu thầu vương quốc. Cụ thể :

Xem thêm: Cách xử lý các tình huống thường gặp trong đấu thầu mới nhất năm 2022

– Cấm tham gia hoạt động giải trí đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm so với một trong những hành vi đưa, nhận hối lộ ; tận dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp phạm pháp vào hoạt động giải trí đấu thầu ; thông thầu ; gian lận ; cản trở. – Cấm tham gia hoạt động giải trí đấu thầu từ 01 năm đến 03 năm so với một trong những hành vi chuyển nhượng ủy quyền thầu ; tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác lập dẫn tới thực trạng nợ đọng vốn của nhà thầu. – Cấm tham gia hoạt động giải trí đấu thầu từ 06 tháng đến 01 năm so với một trong những hành vi không bảo vệ công minh ; bật mý, tiếp đón những tài liệu, thông tin về nhà thầu, nhà đầu tư trái pháp luật của pháp lý. – Cấm tham gia hoạt động giải trí đấu thầu từ 01 năm đến 05 năm so với hành vi vi phạm việc sử dụng lao động lao lý tại Khoản 8 Điều 12 của Nghị định 63/2014 / NĐ-CP.

c) Truy cứu trách nhiệm hình sự

Hành vi thông thầu thuộc hành vi vi phạm trong nghành nghề dịch vụ đấu thầu nếu đủ những yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị giải quyết và xử lý hình sự về “ Tội vi phạm pháp luật về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan đến tội vi phạm pháp luật về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Điều 222 của Bộ luật Hình sự đã lao lý rõ những mức độ giải quyết và xử lý vi phạm như : + Bị phạt tái tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm ( Khoản 1 ) ; bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm ( Khoản 2 ) ; + Bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm ( Khoản 3 ) ;

Xem thêm: Gói thầu hỗn hợp là gì? Quy trình đấu thầu gói thầu hỗn hợp?

+ Người phạm tội còn hoàn toàn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm việc làm nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc hàng loạt gia tài ( Khoản 4 ).

d) Hủy, đình chỉ, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu

Biện pháp đình chỉ được vận dụng để khắc phục ngay vi phạm đã xảy ra và được thực thi đến trước khi phê duyệt hiệu quả lựa chọn nhà thầu. Biện pháp không công nhận hiệu quả lựa chọn nhà thầu được triển khai từ ngày phê duyệt hiệu quả lựa chọn nhà thầu đến trước khi ký kết hợp đồng ; trong trường hợp thiết yếu hoàn toàn có thể vận dụng sau khi ký kết hợp đồng giải quyết và xử lý vi phạm trong nghành đấu thầu theo những pháp luật hiện hành của pháp lý việt nam và thực tiễn vận dụng. Theo pháp luật tại Điều 123 Nghị định 63/2014 / NĐ-CP :

– Hủy thầu là biện pháp của người có thẩm quyền, chủ đầu tư và bên mời thầu để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và các quy định khác của pháp luật liên quan của tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động đấu thầu bằng cách ban hành quyết định hủy thầu.

– Đình chỉ cuộc thầu, không công nhận hiệu quả lựa chọn nhà thầu được vận dụng khi có dẫn chứng cho thấy tổ chức triển khai, cá thể tham gia hoạt động giải trí đấu thầu có hành vi vi phạm pháp lý về đấu thầu hoặc những pháp luật khác của pháp lý có tương quan dẫn đến không bảo vệ tiềm năng của công tác làm việc đấu thầu là cạnh tranh đối đầu, công minh, minh bạch và hiệu suất cao kinh tế tài chính hoặc làm xô lệch hiệu quả lựa chọn nhà thầu.

e) Bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực đấu thầu

Tổ chức, cá thể có hành vi thông thầu thuộc vi phạm pháp lý về đấu thầu gây thiệt hại thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo pháp luật pháp lý về bồi thường thiệt hại và những pháp luật khác của pháp lý tương quan. Thiệt hại ở đây phải là những thiệt hại trong thực tiễn, phát sinh từ hành vi vi phạm pháp lý đấu thầu. Mức bồi thường được xác lập theo pháp luật pháp lý về bồi thường thiệt hại trong Dân sự, trong Thương mại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *