OPTADS360
intTypePromotion = 1

AMBIENT


ADSENSE

Trang Chủ

Tài Liệu Phổ Thông

Tiểu học

Phân phối chương trình âm nhạc lớp 1

Chia sẻ : Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày : | Loại File : PDF | Số trang : 6

Thêm vào BST

Báo xấu

989

lượt xem

89

tải về

  Download

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu khá đầy đủ

Tài liệu tìm hiểu thêm giáo án âm nhạc lớp 1 – Phân phối chương trình âm nhạc lớp 1 .
AMBIENT /

Chủ đề :

 • Phân phối chương trình âm nhạc lớp 1
 • giáo án tiểu học
 • khối tiểu học
 • bài giảng âm nhạc
 • giáo dục tiểu học
 • âm nhạc khối 1

Bình luận Đăng nhập để gửi phản hồi !

Lưu

Nội dung Text : Phân phối chương trình âm nhạc lớp 1

 1. Sổ báo giảng
  Tuần Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
  1 – Học hát – Ôn tập các – Học hát – Ôn tập 3 – Ôn tập 1 số
  bài: quê bài hát lớp 1 bài: Quốc ca bài hát và bài hát đã
  hương tươi – Nghe Quốc VN (l1) KH ghi nhạc học
  đẹp ca ở lớp 3
  2 -Ôn tập bài – Học hát – Học hát – Học hát – Học hát
  hát : Quê bài: Thật là bài: Quốc ca bài: Em yêu bài: Reo
  hương tươi hay VN (l2) hòa bình vang bình
  đẹp minh
  3 – Học hát – Ôn tập bài – Học hát – Ôn tập bài -Ôn tập bài
  bài: Mời bạn hát :Thật là bài: Bài ca đi hát : Em yêu hát : Reo
  vui múa ca hay học hòa bình, BT vang bình
  cao độ và tiết minh
  tấu – TĐN số 1
  4 – Ôn tập bài – Học hát – Học hát – Học hát – Học hát
  hát: Mời bạn bài: Xòe hoa bài: bài ca đi bài: bạn ơi bài:Hãy giữ
  vui múa ca học lắng nghe cho em bầu
  – Trò chơi – Kể chuyện trời xanh
  theo bài AN
  đồng dao:
  Ngưu công
  đã về
  5 – Ôn tập 2 – Ôn tập bài
  – Học hát – Ôn tập bài – Ôn tập bài
  bài: Quê hát: Xòe hoa
  bài: Đếm sao hát: Bạn ơi hát: Hãy giữ
  hương tươi lắng nghe cho em bầu
  đẹp, Mời – Giới thiệu trời xanh
  bạn vui múa hình nốt – TĐN số 2
  ca trắng
  – BT tiết tấu
  6 – Học hát – Học hát – Ôn tập bài – TĐN số 1 – Học hát
  bài: Tìm bạn bài: Múa vui hát: Đếm sao – Giới thiệu 1 bài: Con
  thân (l1) – Trò chơi vài nhạc cụ chim hay hót
  AN dân tộc
  7 – Học hát – Ôn tập bài – Học bài – Ôn tập 2 – Ôn tập bài
  bài: Tìm bạn hát: Múa vui hát: Gà gáy bài hát: Em hát: Con
  thân (l2) yêu hòa chim hay hót
  bình, Bạn ơi – Ôn tập
  lắng nghe TĐN số 1,2
  – TĐN số 1
  (ôn tập)

  Sổ báo giảng
  Tuần Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
  8 – Học hát – Ôn tập 3 – Ôn tập bài: – Học hát – Ôn tập 2
  bài: Lý cây bài hát: Gà gáy bài: Trên bài hát: Reo
  xanh Thật là hay, ngựa ta phi vang bình
  Xòe hoa, nhanh minh, hãy
  Múa vui giữ cho em

 2. – Pb độ cao bầu trời
  thấp dài xanh
  ngắn – Nghe nhạc
  9 – Ôn tập bài – Học hát – Ôn tập 3 – Ôn tập bài – Học hát
  hát: Lý cây bài: Chúc bài hát:Bài hát: Trên bài: Những
  xanh mừng sinh ca đi học, ngựa ta phi bông hoa
  – Tập nói nhật Đếm sao, Gà nhanh những bài
  thơ theo tiết gáy – TĐN số 2 ca
  tấu
  10 – Ôn tập 2 – Ôn tập bài – Học hát – Học hát – Ôn tập bài
  bài: Tìm hát: Chúc bài: Lớp bài: Khăn hát: Những
  bạn thân, Lý mừng sinh chúng ta quàng thắm bông hoa
  cây xanh nhật đoàn kết mãi vai em những bài
  ca
  – Giới thiệu
  1 số nhạc cụ
  nước ngoài
  11 – Học hát – Học hát – Ôn tập bài: – Ôn tập – TĐN số 3
  bài: Đàn gà bài: Cộc Lớp chúng bài:Khăn – Nghe nhạc
  con cách tùng ta đoàn kết quàng thắm
  cheng mãi quê em
  – TĐN số 3
  12 – Ôn tập bài: – Ôn tập bài – Học bài – Học bài – Học hát
  Đàn gà con hát:Cộc hát: Con hát: Cò lã bài: Ước mơ
  cách tùng chim non
  chen
  13 – Học hát – Học hát – Ôn tập bài – Ôn tập bài: – Ôn tập bài:
  bài: Sắp đến bài:Chiến sĩ hát: Con Cò lã Ước mơ
  tết rồi tí hon chim non – TĐN số 4 – TĐN số 4
  14 – Ôn tập bài: – Ôn tập bài: – Học hát – Ôn tập 3 – Ôn tập 2
  Sắp đến tết Chiến sĩ tí bài: Ngày bài hát: bài hát:
  rồi hon mùa vui TNTPN, Những bông
  – Tập đọc KVTMVE, hoa những
  thơ theo tiết Cò lã bài ca, Ước
  tấu – Nghe nhạc mơ
  – Nghe nhạc
 3. Sổ báo giảng
  Tuần Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
  15 – Ôn 2 bài – Ôn tập 3 – Học hát – Học bài – Ôn TĐN số
  hát: Sắp đến bài hát: bài: Ngày hát: tự chọn 3,4
  tết rồi, Đàn CMSN, mùa vui – Kể chuyện
  gà con CCTC, – Giới thiệu AN
  Chiến sĩ tí nhạc cụ dt
  hon – Nghe nhạc
  16 – Nghe Quốc – Kể chuyện – Kể chuyện – Ôn tập – Học hát do
  ca AN AN: Cá heo địa phương
  – Kể chuyện – Nghe nhạc với AN chọn
  AN – Giới thiệu
  tên nốt nhạc
  qua trò chơi
  17 – Tập BD – Tập BD các – Ôn tập 3 – Ôn tập – Ôn tập KT
  các bài hát bài hát đã bài hát: Lớp 2 bài: Reo
  đã học học chúng ta vang bình
  – Trò chơi – Trò chơi đoàn kết, minh, Hãy
  AN AN Con chim giữ cho em
  non, Ngày bầu trời
  mùa vui xanh
  – Ôn TĐN số
  2
  18 – Ôn tập KT – Ôn tập KT – KT HKI – KT HKI – Ôn tập và
  HKI HKI KT 2 bài:
  Những bông
  hoa những
  bài ca, Ước

  – Ôn tập
  TĐN số 4
  19 – Học hát: – Học hát – Học hát – Học hát – Học hát
  bầu trời bài: Trên bài: Em yêu bài: Chúc bài: Hát
  xanh con đường trường em mừng mừng
  đến trường – 1 số hình
  thức trình
  bày bài hát
 4. Sổ báo giảng
  Tuần Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
  20 – Ôn tập bài: – Ôn tập bài – Học hát – Ôn tập bài – Ôn tập bài
  Bâù trời hát: Trên bài: Em yêu hát: Chúc hát: Hát
  xanh con đường trường em mừng mừng
  đến trường – Ôn tập tên – TĐN số 5 – TĐN số 5
  nốt nhạc
  21 – Học hát – Học hát – Học hát – Học hát – Học hát
  bài: Tập tầm bài: Hoa lá bài: Cùng bài: Bàn tay bài: Tre ngà
  vông mùa xuân múa hát mẹ bên lăng Bác
  dưới trăng
  22 – Ôn tập bài: – Ôn tập bài: – Ôn tập bài: – Ôn tập bài: – Ôn tập bài
  Tập tầm Hoa lá mùa Cùng múa Bàn tay mẹ hát: Tre ngà
  vong xuân hát dưới – TĐN số 6 bên lăng Bác
  – Pb các trăng
  chuỗi âm – Giới thiệu
  thanh đi lên khuôn nhạc
  và khóa son
  23 – Ôn tập 2 – Học hát – Giới thiệu – Học hát – Ôn tập 2
  bài: Bầu trời bài: Chú 1 số hình nốt bài: Chim bài hát: Hát
  xanh, Tập chim nhỏ dễ nhạc sáo mừng,
  tầm vong thương TNBLB
  – Nghe nhạc – Ôn tập
  TĐN số 6
  24 – Học hát – Ôn tập bài: – Ôn tập 2 – Ôn tập bài: – Học hát
  bài: Quả Chú chim bài hát: Em Chim sáo bài: Màu
  nhỏ dễ yêu trường – Ôn TĐN số xanh quê
  thương em, Cùng 5,6 hương
  múa hát
  dưới trăng
  – Tập nhận
  biết 1 số nốt
  nhạc trên
  khuôn nhạc
 5. Sổ báo giảng
  Tuần Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
  25 – Học hát – Ôn tập 2 – Học hát: – Ôn tập 3 – Ôn tập bài
  bài: Quả (tt) bài: Trên Chị ong nâu bài hát: hát: Màu
  con đường và em bé Chúc mừng, xanh quê
  đến trường, Bàn tay mẹ, hương
  Hoa lá mùa Chim sáo
  xuân – Nghe nhạc
  – Kể chuyện
  AN: Tiếng
  đàn thạch
  sanh
  26 – Hòa bình – Học hát – Ôn tập bài: – Học hát – Học hát
  cho bé bài: Chim Chị ong nâu bài: Chú voi bài: Em vẫn
  chích bông và em bé con ở bản nhớ trường
  Đôn xưa
  27 – Học hát – Ôn tập bài – Học hát – Ôn tập bài: – Ôn tập bài:
  bài: Hòa hát: Chim Tiếng hát Chú voi con Em vẫn nhớ
  bình cho bé chích bông bạn bè mình ở bản Đôn trường xưa
  (tt) – TĐN số 7 – TĐN số 8
  28 – Ôn tập 2 – Học hát – Ôn tập bài – Học hát – Ôn tập 2
  bài: Quả, bài: Chú ếch hát: Tiếng bài: Thiếu bài hát: Màu
  Hòa bình con hát bạn bè nhi TG liên xanh quê
  cho bé mình hoan hương, Em
  – Nghe hát – Tập kẻ vẫn nhớ
  khuôn nhạc trường xưa
  và viết khóa – Kể chuyện
  son AN
  29 – Học hát – Ôn tập bài – Tập viết – Ôn tập bài – Ôn tập
  bài: Đi tới hát: Chú ếch các nốt nhạc hát: Thiếu TĐN số 7,8
  trường con trên khuôn nhi TG liên – Nghe nhạc
  nhạc hoan
  – TĐN số 8
  30 – Ôn tập bài: – Học hát – Kể chuyện – Ôn tập bài: – Học hát
  Đi tới bài: Bắc kim AN Chàng Chú voi con bài: Dàn
  trường thang Ooc phê và ở bản Đôn, đồng ca mùa
  cây đàn lia Thiếu nhi hạ
  – Nghe nhạc TG liên
  hoan
 6. Sổ báo giảng
  Tuần Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
  31 – Học hát – Ôn tập bài – Ôn tập 2 -Ôn tập 2 bài – Ôn tập bài
  bài: Đường hát: Bắc kim bài hát: Chị – TĐN số 7,8 hát: Đàn
  và chân thang ong nâu và đồng ca mùa
  – Tập hát lời em bé, Tiếng hạ
  mới hát bạn bè – Nghe nhạc
  mình
  – Ôn tập các
  nốt nhạc
  32 – Ôn tập bài: – Ôn tập 2 – Ôn tập các – Học hát tự – Học hát do
  Đường và bài hát: nốt nhạc. chọn địa phương
  chân Chim chích – Trò chơi chọn
  bông, Chú âm nhạc
  ếch con
  – Nghe nhạc
  33 – Ôn tập 2 – Ôn 1 số bài – Học hát bài – Ôn tập KT – Ôn tập và
  bài: Đi tới hát đã học do địa KT bài: Tre
  trường, – Học bài hát phương chọn ngà bên lăng
  Đường và tự chọn Bác, Màu
  chân xanh quê
  -Nghe nhạc hương
  – Ôn tập
  TĐN số 6
  34 – Ôn tập Kt – Ôn tập KT – Kiễm tra – Ôn tập KT – Ôn tập KT
  HKII cuối năm cuối năm 2 bài:
  EVNTX,
  DĐCMH
  – Ôn tập
  TĐN số 8
  35 – Ôn tập KT – Ôn tập KT – Kiễm tra – Kiễm tra – Tập biễu
  cuối năm cuối năm cuối năm HKII biễn các bài
  hát

ADSENSE
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

EXAM.05: Bộ 280+ Đề Thi Thử THPT Quốc Gia 2022

289 tài liệu

667 lượt tải

Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn :

  Đồng ý

  Thêm vào bộ sưu tập mới :

  *Tên bộ sưu tập

  Mô Tả :

  *Từ Khóa:

  Tạo mới

  Báo xấu

  YOMEDIA

  Đang giải quyết và xử lý …

  Login thành công!

  AMBIENT

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.