capo 1 chơi C

Đã

[C]

bao lâu, lòng này anh

[Em7]

chẳng nói

Nói

[Am7]

với em, ngàn lời a cất

[G]

giữ trong tim

Lần này

[F]

đến lần khác, đôi môi cứ lãng

[Em]

phí chẳng nói

[Am]

Chỉ

[F]

biết cạnh em, dù

[E7]

cho em chẳng chú ý

[F]

rồi em đã có

[Em7]

người em yêu

Mĩm

[G]

cười cho qua hết

[F]

đi

Phải chăng là

[Dm7]

do người đến sau ,

[Em7]

yêu em thật nhiều ,

đã

[F]

nói thay anh

[Fm6]

những lời a mong

[G]

ước

[G7]

Vẫn chúc cho em thật

[C]

vui, mặc anh bên lề của

[Em7]

niềm hạnh phúc

Những phút giây ta đã

[Am7]

qua, anh sẽ giữ như thước phim

[G]

, để khi nhớ em anh

[F]

xem và ước rằng thực

[Em]

tế sẽ như vậy

[Am]

[Dm]

ở nơi đó thời hạn như ngừng

[Fm6]

trôi hỡi

[G]

em

1 phút đứng trước mặt

[C]

em, 1 phút nói ra lời

[Em7]

chưa nói

1 phút can đảm và mạnh mẽ từ

[Am7]

anh, ta vẫn sẽ chung lối

[Gm7]

đi

Anh không thể nào quay

[F]

lại, để giờ đây

[Em]

chẳng nói giá

[Am]

như

[Dm7]

Giá như em hiểu rằng ,

[F]

giá như em 1 lần nhìn

[G]

được, từ ánh mắt

[Csus4]

anh

[C]

Dạo

[C]

[G]

[Am]

[C]

[G]

[F]

[Em]

[Am]

[Dm]

[C]

[F]

[D]

[

G

]

[F]

rồi em đã có

[Em7]

người em yêu

Mĩm

[G]

cười cho qua hết

[F]

đi

Phải chăng là

[Dm7]

do người đến sau ,

[Em7]

yêu em thật nhiều ,

đã

[F]

nói thay anh

[Fm6]

những lời a mong

[G]

ước

[G7]

Vẫn chúc cho em thật

[C]

vui, mặc anh bên lề của

[Em7]

niềm hạnh phúc

Những phút giây ta đã

[Am7]

qua, anh sẽ giữ như thước phim

[G]

để khi nhớ em anh

[F]

xemvà ước rằng thực

[Em]

tế sẽ như vậy

[Am]

..

[Dm]

ở nơi đó thời hạn như ngừng

[Fm6]

trôi hỡi

[G]

em

1 phút đứng trước mặt

[C]

em, 1 phút nói ra lời

[G]

chưa nói

1 phút can đảm và mạnh mẽ từ

[Am]

anh, ta vẫn sẽ chung lối

[Gm7]

đi

Anh không thể nào quay

[F]

lại, để giờ đây

[Em]

chẳng nói giá

[Am]

như

[Dm]

Giá như em hiểu rằng ,

[Fm6]

giá như em 1 lần nhìn

[G]

được

Vì trái tim anh

[C]

cần em, vì với đồng đội là

[G]

duy nhất

Thế nhưng bây

[Am]

giờ đây, chẳng thể đến được với

[Em]

nhau

Anh đã sai thật

[Fsus2]

rồi, anh sai

[C]

thật rồi

[Am]

[Dm]

cứ mãi giữ lời yêu em trong trái

[Fsus2]

tim 

[G]

1 phút đứng trước mặt

[C]

em, 1 phút nói ra lời

[G]

chưa nói

1 phút can đảm và mạnh mẽ từ

[Am]

anh, ta vẫn sẽ chung lối đi

[Gm7]

Anh không thể nào quay

[F]

lại, để giờ đây

[Em]

chẳng nói giá

[Am]

như

[Dm]

Giá như em hiểu rằng ,

[Fm6]

giá như em 1 lần nhìn

[G]

được từ ánh mắt

[Csus4]

anh

[C]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *