STT

Chủ đề

Bài học

Nội dung điều chỉnh

Số tiết

Thời điểm

Thiết bị dạy học

Địa điểm dạy học

1

Chủ đề 1:

MÁI TRƯỜNG

Tiết 1:

– Học hát bài : Bài Mái trường mến yêu   01 Tuần 1 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 2

Tiết 2:

– Ôn tập bài hát : Mái trường mến yêu- Tập đọc nhạc : TĐN số 1 – Học sinh tự thực hiện- Ôn tập bài hát : Mái trường mến yêu 01 Tuần 2 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 3

Tiết 3:

– Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 1- Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng

– Học sinh tự học có hướng dẫn.
– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng

01 Tuần 3 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 4

 Tiết 4:

Ôn tập chủ đề 1

  01 Tuần 4 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 5

Chủ đề 2: ÂM NHẠC DÂN TỘC

Tiết 5:

– Học hát : Bài Lí cây đa   01 Tuần 5 – Đàn organ Tại phòng học đa năng 6

Tiết 6:

Ôn tập bài hát: Lí cây đa

– Nhạc lí : Nhịp 4/4- Tập đọc nhạc : TĐN số 2 – Học sinh tự thực hiện- Ôn tập bài hát Lí cây đa 01 Tuần 6 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 7

Tiết 7:

– Nhạc lí : Nhịp lấy đà- Tập đọc nhạc : TĐN số 3- Âm nhạc thường thức : Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây – Học sinh tự học- Nhạc lí : Nhịp lấy đà- Học sinh tự học có hướng dẫn- Âm nhạc thường thức : Sơ lược về một vài nhạc cụ 01 Tuần 7 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 8

Kiểm tra giữa kì

Tiết 8: Kiểm tra giữa kì

  01 Tuần 8 – Đàn organ, thanh phách Tại phòng học đa năng 9

Chủ đề 3: HÒA BÌNH

Tiết 9:

– Học hát : Bài Chúng em cần tự do   01 Tuần 9 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 10

Tiết 10:

– Ôn tập bài hát : Chúng em cần độc lập- Tập đọc nhạc : TĐN số 4 – Học sinh tự thực hiện- Ôn tập bài hát Chúng em cần độc lập 01 Tuần 10 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 11

Tiết 11:

– Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 4- Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa – Học sinh tự học có hướng dẫn .- Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa 01 Tuần 11 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 12

Tiết 12:

– Ôn tập chủ đề 3   01 Tuần 12 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 13

Chủ đề 4: ƯỚC MƠ TUỔI THƠ 

Tiết 13:

– Học hát : Bài Khúc hát chim sơn ca   01 Tuần 13 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 14

Tiết 14:

– Ôn tập bài hát : Khúc hát chim sơn ca- Nhạc lí : Cung và nửa cung – Dấu hóa – Học sinh tự thực hiện- Ôn tập bài hát Khúc hát chim sơn ca 01 Tuần 14 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 15

Tiết 15:

– Tập đọc nhạc : TĐN số 5- Âm nhạc thường thức : Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven – Học sinh tự học có hướng dẫn

-Âm nhạc thường thức:
Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven

01 Tuần 15 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 16

Tiết 16:

– Ôn tập chủ đề 4   01 Tuần 16 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 17

Ôn tập kiểm tra

Tiết 17:

– Ôn tập học kì I

  01 Tuần 17 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 18

Kiểm tra cuối kỳ I

Kiểm tra cuối kỳ I

  01 Tuần 18 – Đàn organ Tại phòng học đa năng

HỌC KÌ II

19

Chủ đề 5: NÚI RỪNG QUÊ HƯƠNG

Tiết 19:

– Học hát : Bài Đi cắt lúa- Nhạc lí : Sơ lược về quãng – Học sinh tự học có hướng dẫn- Nhạc lí : Sơ lược về quãng 01 Tuần 20 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 20

Tiết 20:

– Ôn tập bài hát : Đi cắt lúa- Tập đọc nhạc : TĐN số 6   01 Tuần 21 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 21

Tiết 21:

– Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 6- Âm nhạc thường thức : Một số thể loại bài hát – Học sinh tự học có hướng dẫn- Âm nhạc thường thức : Một số thể loại bài hát . 01 Tuần 22 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 22

Tiết 22:

– Ôn tập chủ đề 5   01 Tuần 23 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 23

Chủ đề 6: BỐN MÙA

Tiết 23:

– Học hát : Bài Khúc ca bốn mùa   01 Tuần 24 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 24

Tiết 24:

– Ôn tập bài hát : Khúc ca bốn mùa- Tập đọc nhạc : TĐN số 7 – Học sinh tự thực hiện- Ôn tập bài hát Khúc ca bốn mùa 01 Tuần 25 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 25

Tiết 25:

– Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 7- ÂNTT : Vài nét về âm nhạc mần nin thiếu nhi Nước Ta – Học sinh tự học có hướng dẫn- Âm nhạc thường thức : Vài nét về âm nhạc mần nin thiếu nhi Nước Ta 01 Tuần 26 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 26

Kiểm tra giữa kì

Tiết 26: Kiểm tra giữa kì

  01 Tuần 27 – Đàn organ Tại phòng học đa năng 27

Chủ đề 7: BẢO VỆ TỔ QUỐC

Tiết 27:

– Học hát : Bài Ca-chiu-sa – Học sinh tự học- Bài đọc thêm : Xuất xứ một bài ca 01 Tuần 28 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 28

Tiết 28:

– Ôn tập bài hát : Ca-chiu-sa- Tập đọc nhạc : TĐN số 8   01 Tuần 29 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 29

Tiết 29:

– Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 8- Nhạc lí : Gam trưởng – Giọng trưởng- Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường tất cả chúng ta đi – Học sinh tự thực hiện- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 8- Học sinh tự học có hướng dẫn- Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường tất cả chúng ta đi 01 Tuần 30 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 30

Tiết 30:

– Ôn tập chủ đề 7   01 Tuần 31 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 31

Chủ đề 8: MÙA HÈ

Tiết 31:

– Học hát : Bài Tiếng ve gọi hè – Học sinh tự học- Bài đọc thêm : Xuất xứ một bài ca 01 Tuần 32 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 32

Tiết 32:

– Ôn tập bài hát : Tiếng ve gọi hè- Tập đọc nhạc : TĐN số 9 – Học sinh tự thực hiện- Ôn tập bài hát Tiếng ve gọi hè 01 Tuần 33 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 33

Tiết 33:

– Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 9- Âm nhạc thường thức : Vài nét về dân ca một số ít dân tộc bản địa ít người – Học sinh tự học có hướng dẫn- Âm nhạc thường thức : Vài nét về dân ca 1 số ít dân tộc bản địa ít người . 01 Tuần 34 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 34

 

-Tiết 34:

Ôn tập cuối năm   01 Tuần 35 – Đàn organ, thanh phách, máy chiếu Tại phòng học đa năng 35

Kiểm tra cuối kì

Tiết 35: Kiểm tra cuối kì

 

01

Tuần 36 – Đàn organ Tại phòng học đa năng                  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *