Bạn đang xem tài liệu “Phân phối chương trình môn Âm nhạc THCS – Áp dụng từ năm học 2015-2016 – Trường THCS Lê Lợi”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Phân phối chương trình môn Âm nhạc lớp 6
 Học kì I 
Học kì II
Tiết
Nội dung bài học
Tiết
Nội dung bài học
1
- Giới thiệu môn Âm nhạc THCS - Tập hát: Quốc ca
19
- Học hát: Bài Niềm vui của em
2
- Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ
- Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta
20
- Ôn bài hát: Niềm vui của em
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
3
- Ôn tập bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ
- Nhạc lí: + Những thuộc tính của âm thanh 
 + Các kí hiệu âm nhạc
21
- Nhạc lí: Nhịp ¾ - cách đánh nhịp ¾
- ÂNTT: Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát
 “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”
4
- Nhạc lí: Các ký hiệu ghi trường độ của âm thanh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1 
22
- Học hát: Bài Ngày đầu tiên đi học
5
- Học hát: Bài Vui bước trên đường xa
23
- Ôn bài hát: Ngày đầu tiên đi học - Tập đọc nhạc: TĐN số 7
6
- Nhạc lí: Nhịp và phách - nhịp 2/4
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2
24
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
- ÂNTT: Giới thiệu nhạc sĩ Mô-da 
7
- Tập đọc nhạc số 3 - Cách đánh nhịp 2/4
- ÂNTT: Nhạc sĩ Văn Cao bài hát “Làng tôi”
25
26
- Ôn tập
- Kiểm tra 1 tiết
8
9
- Ôn tập
- Kiểm tra 1 tiết
27
- Học hát: Bài Tia nắng hạt mưa
- ÂNTT: Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn
10
- Học hát: Bài Hành khúc tới trường
28
- Ôn hát Tia nắng hạt mưa – Tập đọc nhạc: TĐN số 8
- Nhạc lí: Những ký hiệu thường gặp trong bản nhạc
11
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- ÂNTT: NS Lưu Hữu Phước và bài hát “Lên đàng”
29
- Tập đọc nhạc: TĐN số 9 
- ÂNTT: NS Văn Chung và bài hát “Lượn tròn, lượn khéo”
12
- Ôn tập bài hát Hành khúc tới trường 
- Ôn TĐN số 4 - ÂNTT: Sơ lược về dân ca Việt Nam
30
- Học hát: Bài Hô-la-hê, Hô-la-hô
- Bài đọc thêm: Trống đồng thời đại Hùng Vương
13
- Học hát: Bài Đi cấy
31
- Ôn bài hát Hô-la-hê, Hô-la-hô - Tập đọc nhạc: TĐN số 10
14
- Ôn tập bài hát: Đi cấy
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5
32
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 10
- ÂNTT: Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và bài hát “Lúa thu”
15
 - Ôn tập TĐN số 5
- ÂNTT: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến
33
34
- Ôn tập học kì II
16, 17
- Ôn tập học kì I
35
- Kiểm tra học kì II
18
- Kiểm tra học kì I
 Phân phối chương trình môn học Âm nhạc lớp 7
Học kì I 
Học kì II
Tiết
Nội dung bài học
Tiết
Nội dung bài học
1
- Học hát: Bài Mái trường mến yêu
- Đọc thêm: NS Bùi Đình Thảo và bài hát “Đi học”
19
- Học hát: Bài Đi cắt lúa
- Nhạc lí: Sơ lược về quãng
2
- Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1 - Đọc thêm: Cây đàn bầu
20
- Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
3
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- ÂNTT: NS Hoàng Việt và bài hát “Nhạc rừng”
21
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6
- ÂNTT: Một số thể loại bài hát
4
- Học hát: Bài Lí cây đa
- Bài đọc thêm (BĐT): Hội lim
22
- Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa
- BĐT: Tiếng sáo Việt Nam
5
- Ôn tập bài hát: Lí cây đa 
- Nhạc lí: Nhịp 4/4 - Tập đọc nhạc: TĐN số 2
23
- Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
6
- Nhạc lí: Nhịp lấy đà - Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- ÂNTT: Sơ lược về nhạc cụ phương tây
24
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
- ÂNTT: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam
7
- Ôn tập
25
- Ôn tập
8
- Kiểm tra 1 tiết
26
- Kiểm tra 1 tiết
9
- Học hát: Bài Chúng em cần hòa bình
27
- Học hát: Bài Ca-chiu-sa - BĐT: Bản hành khúc cách mạng
10
- Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4 - BĐT: Sắc bùa 
28
- Ôn tập bài hát: Ca-chiu-sa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
11
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- ÂNTT: NS Đỗ Nhuận và bài hát “Hành quân xa”
29
 - Nhạc lí: Gam trưởng - Giọng trưởng
- ÂNTT: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát “Đường chúng ta đi”
12
- Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca
30
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8
- Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè 
13
- Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca
- Nhạc lí: Cung và nửa cung – Dấu hóa
31
- Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè
- Tập đọc nhạc: TĐN số 9
14
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5
- ÂNTT: Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven
32
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9
- ÂNTT: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người
15
16
- Ôn tập học kì I
33
34
- Ôn tập
17, 18
- Kiểm tra học kì I
35
- Kiểm tra học kì II
 Phân phối chương trình môn học Âm nhạc lớp 8	
Học kì I 
Học kì II
Tiết
Nội dung bài học
Tiết
Nội dung bài học
1
- Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường
19
- Học hát: Bài Khát vọng mùa xuân
2
- Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1
20
- Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân
- Nhạc lí: Nhịp 6/8 - Tập đọc nhạc: TĐN số 5 
3
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Âm nhạc thường thức (ÂNTT): NS Trần Hoàn
 và bài hát “Một mùa xuân nho nhỏ”
21
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5
- ÂNTT: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn 
 và bài hát “Biết ơn Võ Thị Sáu”
4
- Học hát: Bài Lí đĩa bánh bò
22
- Học hát: Bài Nổi trống lên các bạn ơi!
5
- Ôn tập bài hát: Lí đĩa bánh bò
- Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ -Tập đọc nhạc: số2
23
- Ôn bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
6
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2
- ÂNTT: NS Hoàng Vân và bài hát “Hò kéo pháo”
24
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6
- ÂNTT: Hát bè
7
8
- Ôn tập
- Kiểm tra 1 tiết
25
26
- Ôn tập 
- Kiểm tra 1 tiết
9
- Học hát: Bài Tuổi Hồng
27
- Học hát: Bài Ngôi nhà của chúng ta
10
- Ôn tập bài hát: Tuổi Hồng -Tập đọc nhạc: TĐN số3 
- Nhạc lí: Giọng song song, Giọng la thứ hòa thanh
28
- Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
11
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- ÂNTT: NS Phan Huỳnh Điểu và “Bóng cây kơ-nia”
29
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
- ÂNTT: Nhạc sĩ Sô-panh và bản “Nhạc buồn”
12
- Học hát: Bài Hò ba lí
30
- Học hát: Bài Tuổi đời mênh mông
13
- Ôn tập bài hát: Hò ba lí - Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Nhạc lí: Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu – 
 giọng cùng tên 
31
- Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông 
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8 
14
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- ÂNTT: Một số nhạc cụ dân tộc 
32
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8
- ÂNTT: Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn
15, 16
- Ôn tập 
33, 34
- Ôn tập 
17, 18
- Ôn tập kiểm tra học kì I
35
- Ôn tập kiểm tra cuối năm
Phân phối chương trình môn Âm nhạc lớp 9
(Dạy học trong 01 học kì)
Tiết
Nội dung bài học 
1
- Học hát: Bài Bóng dáng một ngôi trường
- Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Hoàng Hiệp và bài hát “Câu hò bên bến Hiền Lương”
2
- Nhạc lí: Giới thiệu về quãng - Tập đọc nhạc: Giọng son trưởng - TĐN số 1
3
- Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trường - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Âm nhạc thường thức (ÂNTT): Ca khúc thiếu nhi phổ thơ
4
- Học hát: Bài Nụ cười 
5
- Ôn tập bài hát: Nụ cười - Tập đọc nhạc: Giọng mi thứ - TĐN số 2
6
- Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm - ÂNTT: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki
7
8
 - Ôn tập
- Kiểm tra 1 tiết
9
- Học hát: Bài Nối vòng tay lớn
10
- Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng - Tập đọc nhạc: Giọng pha trưởng - TĐN số 3
11
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- ÂNTT: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát “Mẹ yêu con”
12
- Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn - Học hát: Bài Lí kéo chài
13
- Ôn tập bài hát Lí kéo chài - Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ - TĐN số 4
14
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- ÂNTT: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca
15
- Dạy bài hát do địa phương chọn (chọn 01 trong 03 bài do Sở qui định)
16
- Ôn tập 
17,18
- Ôn tập và kiểm tra cuối học kì
 Duyệt của Hiệu trưởng Tổ trưởng CM
PHÒNG GD&ĐT QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 
MÔN ÂM NHẠC THCS
ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2015-2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.