HỌC KÌ I: 19 TUẦN – 19 TIẾT

(Trong đó gồm: 17 tuần học, 1 tuần thi, 1 tuần tìm hiễu văn hoá địa phương)

Tuần Tiết Chủ đề,

Chuyên đề

Bài Nội dung tiết dạy Nội dung tích hợp Ghi chú 1 1 CHỦ ĐỀ: KHAI TRƯỜNG
( Tích hợp liên môn GDCD, Mĩ thuậT ) BÀI 1
( Tiết 1 ) -Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường 2 2 BÀI 1
( Tiết 2 ) – Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường
– Tập đọc nhạc : TĐN số 1 3 3 BÀI 1
( Tiết 3 ) – Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường
– Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 1
– Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ 4 4 BÀI 2
( Tiết 4 ) – Học hát: Bài Lí dĩa bánh bò Tích hợp giới thiệu di sản đờn ca tài tử trong phần học hát. 5 5 BÀI 2
( Tiết 5 ) – Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò
– Nhạc lí : Gam thứ, giọng thứ
– Tập đọc nhạc : TĐN số 2 6 6 BÀI 2
( Tiết 6 ) – Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò
– Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 2
– Nhạc lí : Giọng song song, giọng cùng tên, giọng La thứ hòa thanh 7 7 – Ôn tập 8 8 – Kiểm tra 1 tiết 9 9 BÀI 3
( Tiết 9 ) – Học hát: Bài Tuổi hồng 10 10 BÀI 3
( Tiết 10 ) – Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
– Tập đọc nhạc : TĐN số 3 11 11 CHUYÊN ĐỀ: NĂM THÁNG HÀO HÙNG
BÀI 3 ( TIẾT 11 ) BÀI 3
( Tiết 11 ) – Ôn bài hát: Tuổi hồng
– Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo – Tích hợp giáo dục Quốc phòng an ninh vào phân môn âm nhạc thường thức 12 12 BÀI 4
( Tiết 12 ) – Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
– Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và
bài hát Bóng cây kơ-nia 13 13 BÀI 4
( Tiết 13 ) – Học hát: Bài Hò ba lí – Tích hợp giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể Nhã nhạc cung đình Huế vào phân môn học hát 14 14 BÀI 4
( Tiết 14 ) – Ôn tập bài hát: Hò ba lí
– Nhạc lí : Thứ tự những dấu thăng, giáng ở hóa biểu
– Tập đọc nhạc : TĐN số 4   15 15 BÀI 4
( Tiết 15 ) – Ôn tập bài hát: Hò ba lí
– Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 4
– Âm nhạc thường thức : Một số nhạc cụ dân tộc bản địa – Tích hợp di sản không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trong phân môn Âm nhạc thường thức. 16 16 – Ôn tập học kì I 17 17 – Kiểm tra học kì I 18 18 – Kiểm tra học kì I ( tt) 19 19 CHỦ ĐỀ:

Tìm hiểu văn hoá địa phương

– Bài hát địa phương, các nét sinh hoạt văn hóa âm nhạc. Trải nghiệm sáng tạo – Tích hợp di sản âm nhạc địa phương, dân tộc.  

HỌC KÌ II: 18 TUẦN – 18 TIẾT

(Trong đó gồm: 16 tuần học, 1 tuần thi, 1 tuần tìm hiễu văn hoá địa phương)

Tuần Tiết Chủ đề,

Chuyên đề

Bài Nội dung tiết dạy Nội dung tích hợp Ghi chú 20 20   BÀI 5
( Tiết 20 ) – Học hát: Bài Khát vọng mùa xuân
– Bài đọc thêm : Âm vang một bài ca quốc tế – Bài đọc thêm: Âm vang một bài ca quốc tế.
( Tích hợp giáo dụcđạo đức Hồ Chí Minh )   21 21   BÀI 5
( Tiết 21 ) – Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân
– Nhạc lí : Nhịp 6/8
– Tập đọc nhạc : TĐN số 5   22 22   BÀI 5
( Tiết 22 ) – Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân
– Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 5
– Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu – Tích hợp giáo dục Quốc phòng an ninh vào phân môn âm nhạc thường thức   23 23 CHỦ ĐỀ: CỘI NGUỒN
( Tích hợp liên môn GDCD, Mĩ thuậT, Lịch sử )

 

BÀI 6
( Tiết 23 ) – Học hát: Bài Nổi trống lên các bạn ơi!     24 24 BÀI 6
( Tiết 24 ) – Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
– Tập đọc nhạc : TĐN số 6     25 25 BÀI 6
( Tiết 25 ) – Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
– Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 6
– Âm nhạc thường thức : Hát bè     26 26     – Ôn tập     27 27     – Kiểm tra 1 tiết     28 28   BÀI 7
( Tiết 28 ) – Học hát: Bài Ngôi nhà của chúng ta   29 29   BÀI 7
( Tiết 29 ) – Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta
– Tập đọc nhạc : TĐN số 7   30 30   BÀI 7
( Tiết 30 ) – Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta
– Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 7
– Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Sô-panh và bản Nhạc buồn   31 31   BÀI 8
( Tiết 31 ) – Học hát: Bài Tuổi đời mênh mông   32 32   BÀI 8
( Tiết 32 ) – Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông
– Tập đọc nhạc : TĐN số 8   33 33   BÀI 8

(Tiết 33)

– Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông
– Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 8
– Âm nhạc thường thức : Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn – Tích hợp giới thiệu di sản Nhã nhạc cung đình Huế   34 34     – Ôn tập học kì II   35 35     – Kiểm tra học kì II   36 36     – Kiểm tra học kì II (TT )   37 37 CHỦ ĐỀ:
Tìm hiểu văn hoá địa phương – Bài hát địa phương, các nét sinh hoạt văn hóa âm nhạc. Trải nghiệm sáng tạo – Tích hợp di sản âm nhạc địa phương, dân tộc.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.